Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh MUA/BÁN chứng khoán cho ngày giao dịch kế tiếp từ 8 giờ tối hàng ngày

Giao dịch trực tuyến sẽ đem lại sự thuận tiện cho khách hàng. Nhà đầu tư có thể theo dõi tình tình thị trường và thực hiện giao dịch tức thời dù ở nhà hay văn phòng.